Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych.

Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej.

Wysoki kontrast

 

 

BIP

Witamy w ZUOP


Praktycznie każdej działalności związanej z produkcją bądź stosowaniem izotopów promieniotwórczych towarzyszy powstawanie odpadów promieniotwórczych. Za właściwe postępowanie z odpadami promieniotwórczymi na terenie jednostki organizacyjnej, gdzie one powstały, a więc okresowe przechowywanie, ewidencjonowanie i unieszkodliwianie odpadów odpowiada kierownik tej jednostki.

Jedyną instytucją w Polsce posiadającą zezwolenie na unieszkodliwianie i składowanie odpadów promieniotwórczych jest przedsiębiorstwo państwowe użyteczności publicznej Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych (ZUOP) , który odpowiada za prawidłowe postępowanie z odpadami promieniotwórczymi od chwili ich przejęcia od wytwórcy.

Należy jednak podkreślić, iż warunkiem koniecznym do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami promieniotwórczymi jest właściwe postępowanie już na etapie ich powstawania, więc u prowadzącego prace z wykorzystaniem substancji promieniotwórczych. Podstawowe wymagania, jakie należy wymienić,to:

Działalność

ZUOP


Odbiór i transport odpadów promieniotwórczych.

Odbiór i transport odpadów promieniotwórczych.


Odbieramy wszystkie odpady promieniotwórcze wytworzone na terenie Polski. Odbioru możemy dokonać zarówno w siedzibie ZUOP w Otwocku, jak i bezpośrednio u klienta.

Magazynowanie odpadów promieniotwórczych

Magazynowanie odpadów promieniotwórczych


Wszystkie odpady dostarczane do ZUOP trafiają do magazynów ZUOP, gdzie oczekują na etap przetwarzania i przygotowania do dalszego przechwywania lub składowania.  

Przetwarzanie odpadów promieniotwórczych

Przetwarzanie odpadów promieniotwórczych


Wszystkie odpady promieniotwórcze dostarczone do ZUOP poddawane są procesom przetwarzania, którego celem jest przygotowanie odpadów do składowania.

Kontrola odpadów promieniotwórczych

Kontrola odpadów promieniotwórczych


Wszystkie odpady kierowane do Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych w Różanie poddawane są szczegółowej kontroli.

Składowanie odpadów promieniotwórczych

Składowanie odpadów promieniotwórczych


Jedyne w Polsce Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych znajduje się w Różanie (powiat makowski), około 90 km od Warszawy.

Transport odpadów promieniotwórczych

Transport odpadów promieniotwórczych


ZUOP zajmuje się transportem odpadów promieniotwórczych, posiadając kierowców z uprawnieniami ADR z wieloletnim doświadczeniem.

Historia

ZUOP


Problem unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych powstał w Polsce w 1958 roku, z chwilą uruchomienia w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku koło Otwocka pierwszego badawczego reaktora jądrowego EWA. W roku 1960 powstaje w ramach Instytutu Badań Jądrowych Centrala Odpadów Promieniotwórczych, a także rozpoczynają się poszukiwania lokalizacji składowiska, zwanego w tamtych czasach Centralną Składnicą Odpadów Promietniowróczych.   W roku 1961 Centralna Składnica Odpadów Promieniotwórczych zlokalizowana zostaje na terenie dawnego fortu wojskowego w Różanie. Jej ekspoatacja rozpoczyna się w tym samym roku.  Rozpoczęto także intensywne prace nad wdrożeniam pełnej technologii unieszkodliwiania odpadów, obejmującej redukcję ich objętości i procesy zestalania, pozwalającej na przekształcanie odpadów w formę dogodną do bezpiecznego transportu i długotrwałego składowania.Krajowe składowisko

Odpadów Promieniotwórczych

Zakład otrzymuje z budżetu państwa dotację podmiotową na  postępowanie z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym oraz na odbiór, transport, przetwarzanie, przechowywanie i składowanie materiałów jądrowych, źródeł i innych substancji  promieniotwórczych - zgodnie z art. 119 ust.1 Ustawy Prawo atomowe z dnia 29 listopada 2000 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1941).

  Przepisem wykonawczym (do art. 120 ust. 2. ustawy Prawo atomowe) jest rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie dotacji podmiotowej i celowej, opłat oraz zawartości rocznego planu finansowo-rzeczowego Państwowego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej - ,,Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych z dnia 18 września 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1624).

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.